Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
jueves, 23 de mayo de 2019
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Actualidad > Noticias

NOTICIAS

.

galería de imágenes

25/2/2019
Sessió Ordinària Plenària de Febrer / Sesión Ordinaria Plenaria de Febrero
Li comunique que l’Alcaldia ha convocat sessió plenària ordinària per al dia 28 de febrer a les 17:00 hores, i el dia 5 de març a la mateixa hora en segona convocatòria, a la sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal, la qual es desenvoluparà d’acord a l’orde del dia que es transcriu al peu.
___________________________________________________________________________
Le comunico que Alcaldía ha convocado sesión plenaria ordinaria para el día 28 de febrero a las 17:00 horas y el día 5 de marzo a la misma hora en segunda convocatoria, en la sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal, la cual se desarrollará de acuerdo al orden del día que se transcribe al pie.
 
El Secretari General Carlos del Nero Lloret
  ORDE DEL DIA
1.- Aprovació actes 20/2018, de 31-12-2018; 01/2019, de 15-01-19; 02/2019, de 22-01-19 i 03/2019, de 28-01-19.
2.- Donar compte de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local següent 01/2019, de  21-01-19; 02/2019, de 28-01-19; 03/2018, de 04-02-19; 04/2019, de 11-02-19 y 05/2019, de 18-02-19; i les següents Resolucions de l'Alcaldia (0226-18 a 0875-19), a l'efecte de control pel Ple de l'acció de govern municipal
3.- GOVERN INTERIOR. Donar compte decret núm. 628-2019, de 08-02-19, sobre assignació delegacions al regidor Luis Cobo Limiñana (PdC). Exp. 578/2019.
4.- GOVERN INTERIOR. Renúncia al càrrec de Regidor de Sr. Luis Cobo Limiñana (PdC). Exp. 578/2019
5.- ECONOMIA. Informe del compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat. 4t Trimestre 2018. (Exp. 4896/2018).
6.- RECURSOS HUMANS. Modificació plantilla/RPT 2019. Transformació agent 2a activitat Policia Local (Exp. 399/2019).
7.- CONTRACTACIÓ. Acord de classificació de les ofertes del contracte de Serveis del Programa d'Assegurances de l'Ajuntament del Campello, per procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada (Exp. 124-3021/2018)
8.- INFRAESTRUCTURES. Ratificació Resolució d'Alcaldia sobre sol·licitud davant l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de la convocatòria ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019. Exp. 1018/2019
9.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV (RE-1342, 20-02-19) sobre mesures per a esclarir possibles irregularitats en la tramitació de projectes de la Comissió d'Avaluació Ambiental i Territorial.
10.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV (RE-1343, 20-02-19) per a la millora de la transparència municipal.
11. DESPATX EXTRAORDINARI
12. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
_____________________________________________________________________

 ORDEN DEL DÍA 
1. Aprobación actas 20/2018, de 31-12-2018; 01/2019, de 15-01-19; 02/2019, de 22-01-19 y 03/2019, de 28-01-19.
2. Dar cuenta del acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local siguiente 01/2019, de  21-01-19; 02/2019, de 28-01-19; 03/2018, de 04-02-19; 04/2019, de 11-02-19 y 05/2019, de 18-02-19; y las siguientes Resoluciones de la Alcaldía (0226-19 a 0875-19), a efectos de control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.
3.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto n.º 628-2019, de 08-02-19, sobre asignación delegaciones al concejal Luis Cobo Limiñana (PdC). Expte. 578/2019.
4.- GOBIERNO INTERIOR. Renuncia al cargo de Concejal de D. Luis Cobo Limiñana (PdC). Expte. 578/2019
5.- ECONOMÍA. Informe del cumplimiento de la Ley de medidas de lucha contra la morosidad. 4º Trimestre 2018. (Expte. 4896/2018).
6.- RECURSOS HUMANOS. Modificación plantilla/RPT 2019. Transformación agente 2a actividad Policía Local (Exp. 399/2019).
7.- CONTRATACIÓN. Acuerdo de clasificación de las ofertas del contrato de Servicios del Programa de Seguros del Ayuntamiento de El Campello, por procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada (Expte. 124-3021/2018)
8.- INFRAESTRUCTURAS. Ratificación Resolución de Alcaldía sobre solicitud ante el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) de la convocatoria ayudas para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio 2019. Expte. 1018/2019
9.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RE-1342, 20-02-19) sobre medidas para esclarecer posibles irregularidades en la tramitación de proyectos de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial.
10.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RE-1343, 20-02-19) para la mejora de la transparencia municipal.
11. DESPACHO EXTRAORDINARIO
12. RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES 
 
 
volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | Protección de datos | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0