Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
jueves, 23 de mayo de 2019
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Actualidad > Noticias

NOTICIAS

.

galería de imágenes

26/11/2018
Sessió Plenària Ordinària de Novembre / Sesión Plenaria Ordinaria de Noviembre

Li comunique que l’Alcaldia ha convocat sessió plenària ordinària per al dia 29 de novembre a les 17:00 hores, i el dia 4 de desembre a la mateixa hora en segona convocatòria, a la sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal, la qual es desenvoluparà d’acord a l’orde del dia que es transcriu al peu.

__________________________________________________________________________________

Le comunico que la Alcaldía ha convocado sesión plenaria ordinaria para el día 29 de noviembre a las 17:00 horas y el día 4 de diciembre a la misma hora en segunda convocatoria, en la sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal, la cual se desarrollará de acuerdo al orden del día que se transcribe al pie. El Secretari General Carlos del Nero Lloret 

ORDE DEL DIA

 

1. Aprovació actes nº16/2018, de 25-10-2018 y nº 17/2018, de 02-11-2018.

2. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local següents: 37/2018, de 22-10-2018; 38/2018, de 29-10-2018; 39/2018, de 12-11-2018; les següents Resolucions de l'Alcaldia (2876-18 a 3250-18), a efectes de control pel Ple de l'acció de govern municipal.

3. ECONOMIA. Informe morositat 1r trimestre. (Expte. 1745/2018)

4. ECONOMIA. Informe morositat 2n trimestre. (Expte. 4896/2018)

5. ECONOMIA. Informe morositat 3r trimestre.(Expte. 4896/2018)

6. ECONOMIA. Pla Econòmic Financer (Expt. 5206/2018)

7. PLANEJAMENT. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 06- 08-2018 de la Comissió d’Avaluació Ambiental i Territorial estratègica per a la resolución d’informe ambiental i territorial estratègic corresponent a la modificación puntual del Pla General per a l’ampliació del CEIP Fabraquer (Expte. 3082/2017)

8. GESTIÓ URBANÍSTICA. Modificació de la composición de la Comissió d’Avaluació Ambiental estratègica de plans i programes de l’Ajuntament del Campello i aprobación inicial de modificación de l’article 3r del seu Reglament d’Organització i Funcionament. (Expt.121B-2405/2016).

9. CONTRACTACIÓ. Liquidació contracte d’obra. Construcció de la Piscina Municipal. Esclapes i Fills S.L. (Expt.124-1558/2013).

10. CONTRACTACIÓ. Segona pròrroga contracte de Gestió del Servici de Neteja integral del municipio. (Expt.3083/2013)

11. GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal C’s per a prohibir l’obertura de cases d’apostes i joc en les proximitats de centres escolars (2018-RE-8223, de 22-11-18).

12. GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal C’s per a facilitar el dret al vot als ciutadans europeus en les Eleccions Municipals i Europees. (2018-RE-8224, de 22-11-18)

13. GOVERN  INTERIOR. Moció dels grups municipals PdC, Compromís, PSOE, C’s, PP i David Alavés Lledó, regidor no adscrit, sobre Declaració FEMP 25 de novembre de 2018, Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. (2018-RE8245, de 22-11-18).

14. DESPATX EXTRAORDINARI 15. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

_________________________________________________________________________________

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación actas nº16 /2018, de 25-10-18 y nº 17/2018, de 02-11-2018.

2. Dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local siguientes: 37/2018, de 22-10-2018; 38/2018, de 29-10-2018; 39/2018, 12-11-2018; y las siguientes Resoluciones de la Alcaldía (2876-18 a 3250-18), a efectos de control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.

3. ECONOMÍA. Informe morosidad 1º trimestre. (Expte. 1745/2018)

4. ECONOMÍA. Informe morosidad 2º trimestre. (Expte. 4896/2018)

5. ECONOMÍA. Informe morosidad 3º trimestre (Expte. 4896/2018)

6. ECONOMIA. Plan Económico Financiero (Expte. 5206/2018)

7. PLANEAMIENTO. Dar cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 06-08-2018 de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial estratégica para la resolución de informe ambiental y territorial estratégico correspondiente a la modificación puntual del Plan General para la ampliación del CEIP Fabraquer (Expte. 3082/2017)

8. GESTIÓN URBANÍSTICA. Modificación de la composición de la Comisión de Evaluación Ambiental estratégica de planes y programas del Ayuntamiento de El Campello y aprobación inicial de modificación del artículo 3º de su Reglamento de Organización y Funcionamiento (Expte 121B-2405/2016).

9. CONTRATACIÓN. Liquidación contrato de obra. Construcción de la Piscina Municipal. Esclapes e Hijos S.L. (Expte. 124-1558/2013).

10.CONTRATACIÓN. Segunda prórroga contrato de Gestión del Servicio de Limpieza integral del municipio. (Expte. 3083/2013).

11. GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal C’s para prohibir la apertura de casas de apuestas y juego en las proximidades de centros escolares. (2018-RE8223, de fecha 22-11-2018).

12. GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal C’s para facilitar el derecho al voto a los ciudadanos europeos en las Eleccio

13. GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales PdC, Compromís, PSOE, C’s, PP y David Alavés Lledó, concejal no adscrito, sobre Declaración FEMP 25 de noviembre de 2018, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (2018-RE-8245, de fecha 22-11-2018).

14. DESPACHO EXTRAORDINARIO

15. RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES 

volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | Protección de datos | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0