Wednesday, August 21th 2019
You are here: Home > Actualidad > News

NEWS

.

09/11/2018
Sessió Plenària Extraordinària de Novembre / Sesión Plenaria Extraordinaria de Noviembre

Es convoca els senyors membres de la Corporació Municipal en sessió extraordinèria que se celebrarà el pròxim dia 13 de novembre a les 12:00 hores i el dia 16 de novembre en segona convocatòria, en la sala “Ramón Llull” de la Biblioteca Municipal, la que es desenvoluparà conforme a l’orde del dia que es transcriu al peu, per a adoptar acords que requerixen ser executats a la major brevetat, alguns d’ells inclús abans de finalitzar l’any (limitacions, modificacions de crédito) o finalitzar tramitacions d’expedients de llarga duración que suposarà estalvi per a l’Ajuntament

_______________________________________________________________________________ 

Se convoca a los señores miembros de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria que se celebrará el próximo día 13 de noviembre a las 12:00 horas y el día 16 de noviembre en segunda convocatoria, en la sala "Ramón Llull" de la Biblioteca Municipal, la que se desarrollará conforme al orden del día que se transcribe en el pie, para adoptar acuerdos que requieren ser ejecutados a la mayor brevedad, algunos de ellos incluso antes de finalizar el año (limitaciones, modificaciones de créditos) o finalizar tramitaciones de expedientes de larga duracion que supondrá ahorro para el Ayuntamiento

El Campello

El Secretari

Carlos del Nero Lloret  

ORDE DEL DIA

1. CONTRACTACIÓ. Acord de classificació de les ofertes i requeriment documentación del contracte de concessió de servei. Explotació del complex esportiu municipal de piscina i instal-lacions anexes. (Expt. 124-2181/2017)

2. CONTRACTACIÓ. Aprovació de l’expedient de contractació d’adjudicació del programa d’assegurances de l’Ajuntament del Campello (Expt. 124-3021/2018).

3. PATRIMONI. Protocol de col.laboració entre GIESE i l’Ajuntament del Campello per a la construcció d’una casa quarter de la Guàrdia Civil. (Expt.113-501/2015)

4. CONTRACTACIÓ. Aprovació projectes tècnics obra condicionament mediambiental desembocadura Riu Sec Fase I i Fase II. (Expt.124-3141/2014)

5. ECONOMIA. Modificació de crèdit núm. 21-2018 (Expt. 4910/2018) 6. ECONOMIA. Modificació de crèdit núm. 22-2018 (Expt. 4911/2018) 

________________________________________________________________________________

1. CONTRATACIÓN. Acuerdo de clasificación de las ofertas y requerimiento documentación del contrato de concesión de servicio. Explotación del complejo deportivo municipal de Piscina e instalaciones anexas. (Expte. 124-2181/2017).

2. CONTRATACIÓN. Aprobación del expediente de contratación de adjudicación del programa de Seguros del Ayuntamiento de El Campello. (Expte 124-3021/2018).

3. PATRIMONIO. Protocolo de colaboración entre GIESE y el Ayuntamiento de El Campello para la construcción de una casa cuartel de la Guardia Civil. (Expte. 113P501/2015)

4. CONTRATACIÓN. Aprobación proyecto técnicos de la obra de “Acondicionamiento Medioambiental de desembocadura del Río Seco. Fase I (Expte. 124-3141/2014). 

5. ECONOMÍA. Modificación de Crédito num. 21-2018 (Expte. 4910/2018) 

6. ECONOMÍA. Modificación de Crédito num. 22-2018 (Expte. 4911/2018)

volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | legal notice | accessibility | site map
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telephone 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Page designed by Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0