Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
jueves, 23 de mayo de 2019
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Actualidad > Noticias

NOTICIAS

.

galería de imágenes

28/5/2018
Sessió Plenària Ordinària Maig / Sesión Plenaria Ordinaria Mayo

Le comunico que la Alcaldía ha convocado sesión plenaria ordinaria para el día 31 de mayo a las 17.00 horas y el día 5 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, en la sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal, la cual se desarrollará de acuerdo al orden del día que se transcribe al pie.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Li comunique que l’Alcaldia ha convocat sessió plenària ordinària per al dia        31 de maig a les 17.00 hores, i el dia 5 de juny a la mateixa hora en segona convocatòria, a la sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal, la qual es desenvoluparà d’acord a l’orde del dia que es transcriu al peu.

 

                  El Secretari General

                Carlos del Nero Lloret

                      ORDE DEL DIA

 

1.- Aprovació actes 07/2018, de 26-04-18 i 08/2018, 11-05-18.

 

2.- Donar compte actes de les sessions de Junta de Govern Local següents: 13/2018, de 23-04-18; 14/2018, de 30-04-18; 15/2018, 07-05-18 i 16/2018, 14-05-18; i les següents Resolucions de l'Alcaldia (1126-18 a 1500-18), a efectes de control pel Ple de l'acció de govern municipal.

 

3.- ECONOMIA. Donar compte informe d'Intervenció avaluació dels objectius d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i deute corresponent al 1r. Trimestre 2018. Expt. 1970/2018.

 

4.- ECONOMIA. Donar compte informe definitiu de fiscalització plena posterior de subvencions, exercici 2016. Expt. 3247/2017.

 

5.- ECONOMIA. Donar compte Liquidació 2017 i Informe d'Estabilitat Pressupostària Liquidació 2017. Expt. 1570/2018.

 

6.- EDUCACIÓ. Programa EDIFICANT. Acceptació delegació de competències efectuada pel Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en matèria d'Infraestructures Educatives a l'Ajuntament del Campello per a l'actuació «Adequació-Ampliació del Centre IES Enric Valor». Expt. 807/2018

 

7.- EDUCACIÓ. Renovació Consell Escolar Municipal. Expt. 3788/2017.

 

8.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Reglament Orgànic del Consell Social del Campello. Expt. 1521/2017.

 

9.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal Ciutadans (2018-E-RE-2924) sobre exposició monogràfica història del Campello."

 

10.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV (2018-E-RE-2950)  de rebuig a la sentència en el cas de “la Manada”.

 

11.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal PP (2018-E-RE-3173, 14-05-18) davant l’anunci del final d’ETA.

 

12.- GOVERN INTERIOR. Moció dels grups municipals PP, PSOE, Compromís, C’s, PdC, David Alavés Lledó, regidor no adscrit, (2018-E-RE-3250, 15-05-18) sobre el Reglament d’explosius en les Festes de Moros i Cristians.

 

13.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal PP (RE-3458, 23-05-18) per a comunicar al grup Compromís de la Diputació Provincial el seu malestar per l'actitud de bloqueig a la petició de subvenció nominativa per a l'obra 

 

“ampliación, renovació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic en set zones del Campello".

14.-DESPATX EXTRAORDINARI

 

15.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                     ORDEN DEL DÍA

 

1.- Aprobación actas  07/2018, de 26-04-18 y 08/2018, 11-05-18

 

2.- Dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local siguientes: 13/2018, de 23-04-18; 14/2018, 30-04-18; 15/2018, 07-05-18 y 16/2018, 14-05-18; y las siguientes Resoluciones de la Alcaldía (1126-18 a 1500-18), a efectos de control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.

 

3.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe de Intervención evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda correspondiente al 1r. Trimestre 2018. Expte. 1970/2018.

 

4.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe definitivo de fiscalización plena posterior de subvenciones, ejercicio 2016. Expte. 3247/2017.

 

5.- ECONOMÍA. Dar cuenta Liquidación 2017 e Informe de Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2017. Expte. 1570/2018.

 

6.- EDUCACIÓN. Programa EDIFICANT. Aceptación delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en materia de Infraestructuras Educativas al Ayuntamiento de El Campello para la actuación “Adecuación-Ampliación del Centro IES ENRIC VALOR”.  Expte. 807/2018.

 

7.- EDUCACIÓN. Renovación Consejo Escolar Municipal. Expte. 3788/2017.

 

8.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Reglamento Orgánico del Consejo Social de El Campello. Expte. 1521/2017.

 

9.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal Ciudadanos (2018-E-RE-2924, 03-05-18) sobre exposición monográfica historia de El Campello.

 

10.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (2018-E-RE-2950, 04-05-48) de rechazo al fallo en el caso de “la Manada”.

 

11.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PP (2018-E-RE-3173, 14-05-18) ante el anuncio del final de ETA.

 

12.- GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales PP, PSOE, Compromís, C’s, PdC y David Alavés Lledó, concejal no adscrito (2018-E-RE-3173, 14-05-18) sobre el Reglamento de explosivos en las Fiestas de Moros y Cristianos.

 

13.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PP (RE-3458, 23-05-18) para comunicar al grupo Compromís de la Diputación Provincial su malestar por la actitud de bloqueo a la petición de subvención nominativa para la obra de “ampliación, renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en siete zonas de El Campello”.

 

14.-DESPACHO EXTRAORDINARIO.

15.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES. 

 

 

volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | Protección de datos | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0