Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
jueves, 17 de enero de 2019
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Actualidad > Noticias

NOTICIAS

.

galería de imágenes

26/4/2018
Sessió Plenària Ordinària Abril / Sesión Plenaria Ordinaria Abril

Le comunico que la Alcaldía ha convocado sesión plenaria ordinaria para el día 26 de abril a las 17.00 horas y el día 2 de mayo a la misma hora en segunda convocatoria, en la sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal, la cual se desarrollará de acuerdo al orden del día que se transcribe al pie.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Li comunique que l’Alcaldia ha convocat sessió plenària ordinària per al dia        26 d’abril a les 17.00 hores, i el dia 2 de maig a la mateixa hora en segona convocatòria, a la sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal, la qual es desenvoluparà d’acord a l’orde del dia que es transcriu al peu.

 

                  El Secretari General

                Carlos del Nero Lloret

                      ORDE DEL DIA

 

1.- Aprovació actes 05/2018, de 29-03-18 i 06/2018, 11-04-18.

 

2.- Donar compte actes de les sessions de Junta de Govern Local següents: 10/2018, de 26-03-18; 11/2018, de 09-04-18 i 12/2018, 16-04-18; i les següents Resolucions de l'Alcaldia (851-18 a 1125-18), a efectes de control pel Ple de l'acció de govern municipal.

 

3.- EDUCACIÓ. Programa Edificant. Sol·licitud d'adhesió al Pla de Cooperació entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament del Campello per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament en centres públics docents de titularitat de la Generalitat, i sol·licitud de delegació de competències. Rectificació acord plenari de 20 de març de 2018, IES Enric Valor. Expt. 807/2018

 

4.- EDUCACIÓ. Programa Edificant. Acceptació delegació de competències efectuada pel Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en matèria d'Infraestructures Educatives a l'Ajuntament del Campello per a l'actuació «Construcció eixides d'emergència, arreglament gimnàs i para-sols fatxada, rehabilitació pistes esportives i tanca del centre públic CEIP Rafael Altamira». Expt. 807/2018

 

5.- EDUCACIÓ. Programa Edificant. Acceptació delegació de competències efectuada pel Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en matèria d'Infraestructures Educatives a l'Ajuntament del Campello per a l'actuació «Construcció gimnàs i eixides d'emergència, rehabilitació banys, instal·lació aire condicionat o alternativa del centre públic CEIP Pla Barraques». Expt. 807/2018

 

6.- GOVERN INTERIOR. Moció dels grups municipals Compromís, PSOE, PdC, C’s i David Alavés Lledó, regidor no adscrit (2018-E-RE-2550, de 18-04-18) , per a instar el Govern d'Espanya a l'execució del total d'inversions pressupostades a Alacant.

 

7.- GOVERN INTERIOR. Moció dels grups municipals Compromís, PSOE, PdC, EUPV i David Alavés Lledó, regidor no adscrit (2018-E-RE-2551, 18-04-18), sobre restabliment de la subscripció obligatòria de la Seguretat Social dels cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.

 

8.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV (2018-E-RE-2593, de 19-04- 18) per a frenar el deteriorament del servei de Correus en El Campello

 

9.-DESPATX EXTRAORDINARI

 

10.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

 _______________________________________________________________________________


                                                     ORDEN DEL DÍA

 

1.- Aprobación actas  05/2018, de 29-03-18 y 06/2018, 11-04-18

 

2.- Dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local siguientes: 10/2018, de 26-03-18; 11/2018, 09-04-18 y 12/2018, 16-04-18; y las siguientes Resoluciones de la Alcaldía (851-18 a 1125-18), a efectos de control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.

 

3.- EDUCACIÓN. Programa Edificant. Solicitud de adhesión al Plan de Cooperación entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de El Campello para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento en centros públicos docentes de titularidad de la Generalitat, y solicitud de delegación de competencias. Rectificación acuerdo plenario de 20 de marzo de 2018, IES Enric Valor. Expte. 807/2018.

 

4.- EDUCACIÓN. Pograma Edificant. Aceptación delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en materia de Infraestructuras Educativas al Ayuntamiento de El Campello para la actuación “Construcción salidas de emergencia, arreglo gimnasio y parasoles fachada, rehabilitación pistas deportivas y vallado del CEIP Rafael Altamira”. Expte. 807/2018.

 

5.- EDUCACIÓN. Programa Edificant. Aceptación delegación de competencias efectuada por el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en materia de Infraestructuras Educativas al Ayuntamiento de El Campello para la actuación “Construcción gimnasio y salidas de emergencia, rehabilitación aseos, instalación aire acondicionado o alternativa del CEIP Pla Barraques”. Expte. 807/2018.

 

6.- GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales Compromís, PSOE, PdC, C’s y David Alavés Lledó, concejal no adscrito  (2018-E-RE-2550, de 18-04-18), para instar al Gobierno de España a la ejecución del total de inversiones presupuestadas en Alicante.

 

7.- GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales Compromís, PSOE, PdC, EUPV y David Alavés Lledó, concejal no adscrito (2018-E-RE-2551, 18-04-18), sobre restablecimiento de la subscripción obligatoria de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.

 

8.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (2018-E-RE-2593, de 19-04-18) para frenar el deterioro del servicio de Correos en El Campello.

 

9.-DESPACHO EXTRAORDINARIO.

 

10.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES. 

 

volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0