Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
jueves, 25 de abril de 2019
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Actualidad > Noticias

NOTICIAS

.

galería de imágenes

27/3/2018
Sessió Plenària Ordinària de Març // Sesión Plenaria Ordinaria de Marzo

Le comunico que la Alcaldía ha convocado sesión plenaria ordinaria para el día 29 de marzo a las 17.00 horas y el día 5 de abril a la misma hora en segunda convocatoria, en la sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal, la cual se desarrollará de acuerdo al orden del día que se transcribe al pie.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Li comunique que l’Alcaldia ha convocat sessió plenària ordinària per al dia        29 de març a les 17.00 hores, i el dia 5 d’abril a la mateixa hora en segona convocatòria, a la sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal, la qual es desenvoluparà d’acord a l’orde del dia que es transcriu al peu.

 

                  El Secretari General

                Carlos del Nero Lloret

                      ORDE DEL DIA

 

1.- Aprovació actes 02/2018, de 22-02-18; 03/2018, 28-02-18 y 04/2018, 20-03-18.

 

2.- Donar compte actes de les sessions de Junta de Govern Local següents: 05/2018, de 19-02-18; 06/2018, de 26-02-18; 07/2018, de 05-03-18; 08/2018, 12-03-18 y 09/2018, 20-03-18; i les següents Resolucions de l'Alcaldia (451-18 a 850-18), a efectes de control pel Ple de l'acció de govern municipal.

 

3.- PLANEJAMENT URBANÍSTIC.  Aprovació definitiva Estudi de Detall en unitat de zona de sòl urbà en c/ Gijón núm. 8. Expt. 221/2017.

 

4.- PLANEJAMENT URBANÍSTIC.  Aprovació definitiva Estudi de Detall en unitat de zona de sòl urbà en Av. Jaume I El Conqueridor núm. 10-12-14. Expt. 2066/2017.

 

5.- RECURSOS HUMANS. Concessió distinció Creu al mèrit policial amb distintiu blanc a policies locals. Expt. 1141/2018.

 

6.- CONTRACTACIÓ. Liquidació del contracte administratiu d'obra. Construcció de piscina Municipal coberta en el Campello. ESCLAPES E HIJOS, S.L. Expt. 124-45/2010 i 124-1558/2013.

 

7.- CONTRACTACIÓ. Modificació del contracte de servei de neteja integral del municipi. Ampliació de serveis Expt. 124-225/06 i 3083/2013.

 

8.- CONTRACTACIÓ. Donar compte acord de la Junta de Govern Local de 05-03-18 sobre aprovació de l'inici i de l'expedient de contractació d'adjudicació d'un contracte de servei GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL INCLOENT EL SERVEI DE BIBLIOPLATGES. Expt. 124-4410/2017. 

 

9.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV (2018-E-RE-1586, 12-03-18) sobre mesures d’adequació Ordenança Reguladora d’entrada i eixida de vehicles “gual”.

 

10.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal C’s (2018-E-RE-1812, 21-03-18) per a garantir la seguretat i convivència ciutadana enfront de l'ocupació il·legal de vivendes.

 

11. GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal PP (2018-E-RE-1832, 21-03-18) sobre iniciatives legals per a comptar amb efectius policials suficients en les entitats locals.

 12.- GOVERN INTERIOR. Moció dels grups municipals Compromís, PSOE, PdC i David Alavés Lledó, regidor no adscrit (2018-E-RE-1899, 23-03-18) sobre el Sistema Públic de Pensions.

 

13.-DESPATX EXTRAORDINARI 

14.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS


______________________________________________________________________________ 


                                                     ORDEN DEL DÍA

 

1.- Aprobación actas 02/2018, de 22-02-18; 03/2018, 28-02-18 y 04/2018, 20-03-18

 

2.-Dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local siguientes: 05/2018, de 19-02-18; 06/2018, de 26-02-18; 07/2018, de 05-03-18; 08/2018, 12-03-18 y 09/2018, 20-03-18; y las siguientes Resoluciones de la Alcaldía (451-18 a 850-18), a efectos de control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.

 

3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Aprobación definitiva Estudio de Detalle en unidad de zona de suelo urbano en c/ Gijón n.º 8. Expte.  221/2017.

 

4.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Aprobación definitiva Estudio de Detalle en unidad de zona de suelo urbano en Avda. Jaume I El Conqueridor n.º 10-12-14. Expte. 2066/2017.

 

5.- RECURSOS HUMANOS. Concesión Distinción Cruz al mérito policial con Distintivo blanco a policías locales. Expte. 1141/2018.

 

6.- CONTRATACIÓN. Liquidación del contrato administrativo de obra. Construcción de piscina Municipal cubierta en el Campello. ESCLAPES E HIJOS S.L. Expte 124-45/2010 y 124-1558/2013.

 

7.- CONTRATACIÓN. Modificación del contrato de servicio de limpieza integral del municipio. Ampliación de servicios Expte 124-225/06 y 3083/2013.

 

8.- CONTRATACIÓN. Dar cuenta acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 05-03-18 sobre aprobación del inicio y del expediente de contratación de adjudicación de un contrato de servicio. GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL INCLUYENDO EL SERVICIO DE BIBLIOPLAYAS. Expte 124-4410/2017.

 

9.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (2018-E-RE-1586, 12-03-18) sobre medidas de adecuación Ordenanza Reguladora de la entrada y salida de vehículos “vados”.

 

10.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal C’s (2018-E-RE-1812, 21-03-18) para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas.

 

11.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PP (2018-E-RE-1832, 21-03-18) sobre iniciativas legales para contar con efectivos policiales suficientes en las entidades locales.

 

12.- GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales Compromís,PSOE, PdC y David Alavés Lledó, concejal no adscrito (2018-E-RE-1899, 23-03-18) sobre el Sistema Público de Pensiones.

 

13.-DESPACHO EXTRAORDINARIO.

 

14.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES. 

 

volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | Protección de datos | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0