Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
martes, 18 de diciembre de 2018
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Actualidad > Noticias

NOTICIAS

.

galería de imágenes

23/10/2017
Sessió Plenària Extraordinària d'Octubre // Sesión Plenaria Extraordinaria de Octubre
Le comunico que la Alcaldía ha convocado sesión plenaria ordinaria
para el día 26 de octubre a las 17.00 horas y el día 31 de octubre a
la misma hora en segunda convocatoria, en la sala Ramón Llull de la
Biblioteca Municipal, la cual se desarrollará de acuerdo al orden del
día que se transcribe al pie.
---------------------------------------------------------------------------
Li comunique que l’Alcaldia ha convocat sessió plenària ordinària per
al dia 26 d'octubre a les 17.00 hores, i el dia 31 d'octubre a la
mateixa hora en segona convocatòria, a la sala Ramon Llull de la
Biblioteca Municipal, la qual es desenvoluparà d’acord a l’orde del
dia que es transcriu al peu.
ORDE DEL DIA
1.- Aprovació acta nº 11/2017, de 28-09-17.
2.- Donar compte actes de les sessions de Junta de Govern Local
següents: nº 33/2017, de 18-09-17; 34/2017, de 25-09-17 y 35/2017,
de 02-10-17; i Resolucions de l'Alcaldia (2476-17 a 2750-17), a
efectes de control pel Ple de l'acció de govern municipal.
3.-PATRIMONI. Rectificació epígrafs 1, 2, 3 i 5 de l'Inventari
Municipal de Béns i Drets a 30-06-2017, i Annex Registre Patrimoni
Públic Municipal del Sòl, i secció 4ª (P.M.S.) del Registre Municipal
d'Urbanisme. (Expte. 2807/2017).
4.-TURISME. Sol·licitud de declaració de Festa d'Interés Turístic de
la Comunitat Valenciana per a l'acte de “desembarcament” de les
Festes de Moros i Cristians del Campello.(Expt.18T/2017)
5.- ECONOMIA. Compte General 2016. (Expt.3209/2017)
6.-ECONOMIA. Destí del Superàvit pressupostari corresponent a la
liquidació 2016. (Expt. 3901/2017).
7.-ECONOMIA. Modificació de crèdit núm. 15/2017 (CE i SC)
(Expt. 3918/2017).
8.-ECONOMIA. Modificació de crèdit núm. 18/2017(CE IFS)
(Expt. 3899/2017).
9.-OCUPACIÓ. Constitució del pacte territorial per l'ocupació de la
comarca de l'Alacantí. (Expt.3897/2017).
10.-OCUPACIÓ. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Xixona i els Ajuntaments del Campello, Sant Joan d'Alacant, Sant
Vicent del Raspeig, Aigües, Tibi i la Torre de les Maçanes, amb vista
a la sol·licitud per part de l'Ajuntament de Xixona de les Ajudes
previstes en la Resolució de 22 de setembre de 2017, del director
general del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es
convoquen per a l'exercici 2017, les subvencions destinades a
fomentar els acords territorials en matèria d'Ocupació i
Desenrotllament Local a la Comunitat Valenciana. (Expt.3897/2017).
11.-ESPORTS. Aprovació definitiva projecte d'explotació complex
esportiu de la Piscina municipal i instal·lacions annexes de
l'Ajuntament del Campello. (Expte. 1335/2017).
12.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV
(RE-5277, 02-10-2017) sobre posada en marxa de la grua municipal.
13.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV
(RE-5455, 10-10-2017) sobre ampliació horària autobús, línia C2.
14.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal PdC
(RE-5584, 18-10-2017) sobre el model turístic.
15.-DESPATX EXTRAORDINARI.
16.-PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.
---------------------------------
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación acta nº 11/2017, de 28-09-17.
2.-Dar cuenta actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local
siguientes 33/2017, de 18-09-17; 34/2017, de 25-09-17 y 35/2017,
de 02-10-17;y Resoluciones de la Alcaldía (2476-17 a 2750-17), a
efectos de control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.
3.-PATRIMONIO. Rectificación epígrafes 1, 2, 3 y 5 del Inventario
Municipal de Bienes y Derechos a 30-06-2017, y Anexo Registro
Patrimonio Público Municipal del Suelo, y sección 4ª (P.M.S.) del
Registro Municipal de Urbanismo. (Expte. 2807/2017)
4.-TURISMO. Solicitud de declaración de fiestas de interés turístico
de la Comunidad Valenciana para el Acto del “Desembarcament” de
las Fiestas de Moros y Cristianos de El Campello. (Expte. 18T/2017)
5.- ECONOMÍA. Cuenta General 2016.(Expte. 3209/2017)
6.-ECONOMÍA.Destino del Superávit presupuestario correspondiente
a la liquidación 2016. (Expte. 3901/2017)
7.-ECONOMÍA. Modificación de créditos nº 15/2017 (CE y SC)
(Expte. 3918/2017)
8.-ECONOMÍA. Modificación de crédito nº 18/2017 (CE IFS)
(Expte. 3899/2017) 
9.-EMPLEO. Constitución del pacto territorial por el empleo de la
comarca de l'Alacantí. (Expte.3897/2017)
10.-EMPLEO. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Jijona y los Ayuntamientos de El Campello, San Juan de Alicante,
San Vicente del Raspeig, Aigües, Tibi y la Torre de las Manzanas,
en orden a la solicitud por parte del Ayuntamiento de Jijona de las
Ayudas previstas en la Resolución de 22 de septiembre de 2017, del
Director General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación,
por la que se convocan para el ejercicio 2017, las subvenciones
destinadas a fomentar los acuerdos territoriales en materia de
Empleo y Desarrollo Local en la Comunidad Valenciana.
(Expte.3897/2017)
11.-DEPORTES. Aprobación definitiva proyecto de explotación
complejo deportivo de la Piscina municipal e instalaciones anexas
del Ayuntamiento de El Campello. (Expte. 1335/2017)
12.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del Grupo Municipal EUVP
(RE-5277, 02-10-2017) sobre puesta en marcha de la Grúa
Municipal.
13.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del Grupo Municipal EUVP
(RE-5455, 10-10-2017) sobre ampliación horario autobús línea C2.
14.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PdC
(RE-5584, 18-10-17) sobre el modelo turístico.
15.- DESPACHO EXTRAORDINARIO
16.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
 
volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0